Bireylerin Eğitime Devam Etmek İstemesine Rağmen (Üniversite Dahil) Eğitimini Yarıda Bırakanların Oranı Ve Bırakma Nedenleri

BİREYLERİN EĞİTİME DEVAM ETMEK İSTEMESİNE RAĞMEN (ÜNİVERSİTE DAHİL) EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKANLARIN ORANI VE BIRAKMA NEDENLERİ Toplam Erkek Kadın
Eğitimini yarıda bırakanların oranı 11.6 12.7 10.6
Eğitimini yarıda bırakanların bırakma nedenleri 100.0 100.0 100.0
Ekonomik nedenler (eğitim maliyetinin yüksekliği, eve maddi katkı sağlama zorunluluğu, çalışma hayatına atılma vb.) 50.1 61.8 36.4
Ailenin izin vermemesi (ailenin desteklememesi, kız çocuğu olduğu için okutulmama, aile mesleğini devam ettirme zorunluluğu vb.) 16.1 5.3 28.8
Okul/öğretmen yetersizliği (okul olmaması, öğretmen olmaması, okul ortamının güvenilir olmaması vb.) 5.4 5.2 5.8
Sağlık durumu/ engeli (hasta olmak, kaza geçirmek vb.) 2.8 2.1 3.5
Eğitimde başarısızlık (not düşüklüğü, sınav başarısızlığı, okuldan atılma/ uzaklaştırılma, disiplin suçu vb.) 15.9 20.3 10.7
Evlenme / nişanlanma 3.7 0.9 7.1
Hamile kalma / çocuk doğurma 1.0 2.1
Aileden birilerine (çocuk, yaşlı vs.) bakım verme mecburiyeti 2.0 1.3 2.9
Diğer 3.0 3.2 2.7