Çocukların ev işlerine katılımı

Çocukların ev işlerine katılımı [5-17 yaş] (%) Son bir hafta   içerisinde en az bir ev işi faaliyetinde bulunan çocuklar Aşağıdaki ev işlerini   yapan çocuklar
Ev için   alışveriş yapmak Yemek pişirmek Bulaşık yıkamak veya evi   temizlemek Çamaşır yıkamak Çocuklara bakmak Yaşlı veya hasta birine bakmak Eve su getirmek/ taşımak Evde kullanmak için odun/yakacak   toplamak/kömür taşımak Diğer
Toplam 52.5 39.4 17.4 23.1 9.1 13.1 2.9 6.2 3.2 0.8
Cinsiyet Erkek 49.9 42.5 10.2 10.6 3.0 8.7 2.4 7.1 4.1 0.7
Kadın 55.2 36.1 24.9 36.2 15.5 17.7 3.5 5.2 2.3 0.9
Yaş grubu 5-11 37.5 28.1 7.0 12.3 3.1 6.1 1.1 3.9 1.4 0.8
12-14 68.1 52.1 24.7 31.7 12.7 21.2 4.7 8.5 4.8 0.5
15-17 72.7 53.7 35.1 40.5 19.9 21.6 5.7 9.4 6.1 1.0
Okula   devam etme durumu Devam ediyor 52.8 39.9 17.1 22.8 8.7 12.6 2.8 6.2 3.0 0.8
Devam   etmiyor 47.9 30.3 22.0 28.3 15.9 21.1 5.2 6.2 6.4 0.6
Annenin/temel bakım verenin eğitimi Bir okul   bitirmedi 46.7 30.6 15.4 22.8 11.0 13.3 3.4 7.6 6.5 0.3
İlkokul 56.1 42.3 19.7 25.7 11.2 14.4 3.5 6.8 3.6 0.5
İlköğretim/ortaokul veya   mesleki ortaokul 52.7 41.2 14.9 20.9 7.3 14.8 3.3 6.6 3.4 0.8
Lise, mesleki   veya teknik lise 55.6 44.7 17.9 22.9 6.2 11.9 2.5 4.7 1.4
Yüksekokul, üniversite,   yüksek lisans/doktora 46.9 35.6 16.1 18.8 5.6 8.2 3.8 1.4
Annenin   Çalışma Durumu Çalışıyor 56.0 43.0 22.1 26.1 10.7 11.7 2.7 4.9 2.3 1.2
Çalışmıyor 51.2 38.0 15.8 22.0 8.4 13.4 3.0 6.6 3.5 0.7
İşlevsel   zorluklar Zorluğu var 52.4 37.9 19.1 24.2 10.2 14.3 3.5 5.9 3.5 1.1
Zorluğu   yok 52.5 39.6 17.1 22.9 8.9 12.9 2.8 6.2 3.2 0.8
Gelir grubu Düşük 50.2 36.3 16.2 23.1 9.4 14.4 2.8 6.3 4.4 0.5
Orta 54.7 43.1 18.9 24.3 10.3 13.1 4.0 6.6 2.4 0.9
Yüksek 54.6 42.0 18.3 22.5 8.2 11.2 2.6 5.9 2.0 1.2
Açıklama: Tablo anne/bakım veren fertten alınan bilgilere göre   hesaplanmıştır. İşlevsel zorluğu olan çocuklar görme, duyma, yürüme, özbakım,   iletişim, öğrenme, hatırlama, konsantre olma, değişikliği kabul etme,   davranış kontrolü, arkadaş edinme alanlarından en az birinde çok zorluk çeken   / hiç yapamayan veya her gün çok endişeli veya çok üzgün olan çocukları   tanımlamaktadır.

Araştırma Yöntemi

Türkiye Çocuk Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılırken araştırmanın alan uygulaması 10/10/2022-16/12/2022 tarihleri arasından yapılıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye genelinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan 9.010 hane oluşturmuştur. Araştırmada bu çocuklarla ilgili bilgiler annelerden veya annenin olmadığı durumlarda çocuğa temel bakım veren diğer hanehalkı üyelerinden alınmıştır. Araştırmada eğitim, yaşam koşulları, erken çocukluk gelişimi, sağlık, engellilik, çocuk işlevselliği, okul yaşam kalitesi, ebeveyn katılımı, emzirme ve beslenme, sosyal ve kültürel katılım, çocuk işçiliği ve çocuk disiplini konularında sorular sorulmuştur. Ayrıca araştırmada 13-17 yaş grubundaki çocuklara da ayrı bir soru formu ile aile hayatı, okul hayatı, çocuk hakları ve çocuk katılımı hakkında da sorular sorulmuştur.

Araştırma Bulguları

Tablo-1: Çocukların odasını paylaşma durumları
Tablo-2: Çocukların temizlik alışkanlıkları
Tablo-3: Çocukların yaptıkları sportif faaliyetler
Tablo-4: İşlev alanına göre işlevsel zorluk yaşayan çocuklar
Tablo-5: Okul derslerinin baskısı altında hisseden çocuklar
Tablo-6: Ebeveynlerin/bakım verenlerin çocukları ile etkinliklere katılım durumu
Tablo-7: Beslenme alışkanlıklarına göre çocukların her gün tükettiği: çeşitli yiyecek ve içecekler
Tablo-8: Çocukların sinema ve/veya tiyatroya gitme durumu
Tablo-9: Diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kalan çocuklar
Tablo-10: Çocukların sosyal ve duygusal becerileri
Tablo-11: Çocukların ev işlerine katılımı
Tablo-12: Çocuklara ebeveyn desteği
Tablo-13: Çocuklara akran desteği
Tablo-14: Çocukların mutluluğu
Tablo-15: Çocukların okula aidiyeti ile sınav öncesi kaygı hisleri
Tablo-16: Çocuk hakları konusunda farkındalık

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz