Çocukların odasını paylaşma durumları

Çocukların odasını paylaşma durumları [0-17 yaş] (%) Toplam Kendi odası olan çocuklar 1 kişi ile odasını paylaşan çocuklar 2 ve daha fazla kişi ile odasını   paylaşan çocuklar
Toplam 100.0 34.0 29.4 36.6
Cinsiyet Erkek 100.0 34.5 29.4 36.0
Kadın 100.0 33.5 29.4 37.1
Yaş   grubu 0-1 100.0 23.4 15.2 61.5
2-4 100.0 29.1 25.8 45.1
5-9 100.0 30.8 32.8 36.4
10-14 100.0 37.0 31.5 31.5
15-17 100.0 45.3 31.2 23.5
Annenin/temel   bakım verenin eğitimi Bir okul bitirmedi 100.0 18.7 23.3 58.0
İlkokul 100.0 27.1 32.8 40.0
İlköğretim/ortaokul   veya mesleki ortaokul 100.0 24.3 33.5 42.2
Lise,   mesleki veya teknik lise 100.0 44.7 31.5 23.8
Yüksekokul,   üniversite, yüksek lisans/doktora 100.0 63.8 23.0 13.1
Gelir grubu Düşük 100.0 22.5 28.7 48.8
Orta 100.0 33.6 32.5 33.9
Yüksek 100.0 49.9 29.0 21.1
Açıklama: Tablo anne/bakım veren fertten alınan bilgilere göre hesaplanmıştır.

Araştırma Yöntemi

Türkiye Çocuk Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılırken araştırmanın alan uygulaması 10/10/2022-16/12/2022 tarihleri arasından yapılıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye genelinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan 9.010 hane oluşturmuştur. Araştırmada bu çocuklarla ilgili bilgiler annelerden veya annenin olmadığı durumlarda çocuğa temel bakım veren diğer hanehalkı üyelerinden alınmıştır. Araştırmada eğitim, yaşam koşulları, erken çocukluk gelişimi, sağlık, engellilik, çocuk işlevselliği, okul yaşam kalitesi, ebeveyn katılımı, emzirme ve beslenme, sosyal ve kültürel katılım, çocuk işçiliği ve çocuk disiplini konularında sorular sorulmuştur. Ayrıca araştırmada 13-17 yaş grubundaki çocuklara da ayrı bir soru formu ile aile hayatı, okul hayatı, çocuk hakları ve çocuk katılımı hakkında da sorular sorulmuştur.

Araştırma Bulguları

Tablo-1: Çocukların odasını paylaşma durumları
Tablo-2: Çocukların temizlik alışkanlıkları
Tablo-3: Çocukların yaptıkları sportif faaliyetler
Tablo-4: İşlev alanına göre işlevsel zorluk yaşayan çocuklar
Tablo-5: Okul derslerinin baskısı altında hisseden çocuklar
Tablo-6: Ebeveynlerin/bakım verenlerin çocukları ile etkinliklere katılım durumu
Tablo-7: Beslenme alışkanlıklarına göre çocukların her gün tükettiği: çeşitli yiyecek ve içecekler
Tablo-8: Çocukların sinema ve/veya tiyatroya gitme durumu
Tablo-9: Diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kalan çocuklar
Tablo-10: Çocukların sosyal ve duygusal becerileri
Tablo-11: Çocukların ev işlerine katılımı
Tablo-12: Çocuklara ebeveyn desteği
Tablo-13: Çocuklara akran desteği
Tablo-14: Çocukların mutluluğu
Tablo-15: Çocukların okula aidiyeti ile sınav öncesi kaygı hisleri
Tablo-16: Çocuk hakları konusunda farkındalık

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz